Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Akkumulator og Batteriteknik ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Akkumulator og Batteriteknik ApS
Plantagevej 13, 6330 Padborg
CVR-nr.: 85190628
Telefon: 75 55 23 66
E-mailadresse: info@setronic.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

1. Når du besøger vores hjemmeside
2. Når du bruger vores kontaktformular

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: Sikre en sikker og fejlfri forbindelse til vores hjemmeside. Skaffe information om systemets sikkerhed og stabilitet.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Computerens IP adresse. Dato og tidspunkt for besøget. Navn og URL på besøgets filer. Websiden som du besøger os fra. Den anvendte browser og styresystem.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Kapitel 2 Artikel 6 Afsnit 1 litra F i Persondataforordningen

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Oplysningerne gemmes automatisk i en såkaldt log.fil og gemmes i et begrænset tidsrum indtil de automatisk slettes.

Når du bruger vores kontaktformular, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: Sikre at vi giver de rigtige informationer. Sikre kommunikationen med den kontaktende.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
1. Navn
2. E-mail adresse
3. Telefonnummer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Kapitel 2 Artikel 6 afsnit 1 litra A i Persondataforordningen på baggrund af dit frivilligt givne samtykke.

Hvor dine oplysninger stammer fra:

Oplysningerne har vi fået fra din udfyldte kontaktformular. Oplysningerne gemmes kun indtil forespørgslen i kontaktformularen er løst. Derefter slettes alle oplysningerne.

Vi videregiver kun dine personlige oplysninger når det er i overensstemmelse med

Kapitel 2 Artikel 6 afsnit 1 litra A i Persondataforordningen.
Kapitel 2 Artikel 6 afsnit 1 litra B i Persondataforordningen.
Kaptiel 2 Artikel 6 afsnit 1 litra C i Persondataforordningen.
Kapitel 2 Artikel 6 afsnit 1 litra F i Persondataforordningen.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at løse og afslutte en konkret forespørgsel, dog maksimalt 4 uger.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Akkumulator og Batteriteknik ApS persondatapolitik skrevet April 2018.

abgerufen und ausgedruckt werden.

  • Forhandler

  • Forhandler

  • EU Leverandør

  • 1

Akkumulator- og
Batteriteknik ApS Setronic


Plantagevej 13
DK-6330 Padborg

info@setronic.dk
+45 75 55 23 66 / +49 (0)461 5057203
+45 75 55 204