Aftryk

Betingelser for brug

Dette websted ejes af :
Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS)
Plantagevej 13
6330 Padborg
TLF: 75 55 23 66
Mail: Info@setronic.dk
CVR: 85 19 06 28

Disse generelle betingelser for brug finder anvendelse for adgang til og brug af setronic.dk ("Websted") og fastsætter vilkår og betingelser, under hvilke du kan benytte webstedet. Din brug af webstedet indebærer fuld accept af disse betingelser. 

 

Brug af webstedet
Ukorrekt brug af webstedet ved bevidst at overføre vira, malware, scripts eller andre ting, der med rimelighed kan anses for skadelig, er ikke tilladt. Du må ikke udføre nogen form for "denial of service"-angreb eller variation deraf på webstedet. Det er heller ikke tilladt at få (eller forsøge at få) uautoriseret adgang til webstedet, serveren, hvorpå den er gemt eller enhver anden server, computer eller database, der er tilknyttet webstedet. 

Brug af webstedet til uautoriserede formål er ikke tilladt. Dette omfatter (i) brug af indholdet på dette websted til kommercielle formål; (ii) udføre reproduktioner af navne, logoer, varemærker eller indhold på dette websted; (iii) downloade eller (iv) kopiere indhold fra vores websted til dig selv eller tredjeparter; (v) andre handlinger, som på ulovlig vis skader Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS). 

Ansvar 
Selv om Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) gør alle bestræbelser på at sikre, at informationen på webstedet er så præcis, fyldestgørende og opdateret som overhovedet muligt, garanterer vi ikke for tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af denne information, og Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) påtager sig intet ansvar i denne henseende.

Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) påtager sig intet ansvar overhovedet som følge af brugen af, afhængigheden af og/eller handlinger udført eller udeladt på grundlag af webstedet og informationen angivet herpå. Der kan ikke udledes nogen rettigheder fra webstedets indhold.

Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og rettelser til webstedet til enhver tid uden varsel. Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) er ikke forpligtet til at opdatere (informationen på) webstedet eller rette eventuelle fejl.

Adgang til webstedet
Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) garanterer ikke, at webstedet vil fungere kontinuerligt og fejlfrit og påtager sig intet ansvar for manglende tilgængelighed til dette websted. Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) garanterer ikke, at dette websted eller serveren, på hvilken dette websted stilles til rådighed, er fri for vira og accepterer intet ansvar i denne henseende.

Henvisninger og links til andre websteder
Henvisninger og links til andre websteder er kun medtaget til informative formål. Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for links til og indholdet på disse websteder.

Ejendomsret
Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS) respekterer ejendomsrettigheder til webstedets indhold og layout, herunder, men ikke begrænset til, tekster, lyde, billeder, fotografier, mærker, logoer, data- og HTML-koder og/eller andet materiale. Derfor må intet på dette websted offentliggøres eller gengives uden skriftlig tilladelse fra Akkumulator- og Batteriteknik ApS (Setronic ApS).

  • EU Leverandør

  • Forhandler

  • Forhandler

  • 1

Akkumulator- og
Batteriteknik ApS Setronic


Plantagevej 13
DK-6330 Padborg

info@setronic.dk
+45 75 55 23 66 / +49 (0)461 5057203
+45 75 55 204